Wizard

Wizard je postava zaměřená hlavně na útočná kouzla, jež zasahují masivní počty nepřátel v okolí. Většinou se drží ve větší vzdálenosti od protivníků, jelikož mnoho zásahů od nepřátel nevydrží. Wizard má k dispozici obrovské množství kouzel, které se vyznačují hezky vypadajícími efekty a zvuky (za to však ničivou silou). Například kouzlo „Teleport“ umožňuje Wizardovi pohybovat se po mapě rychleji než všechny ostatní postavy, což je o proti nim značná výhoda.

Díky možnostem modifikace kouzel runami je velmi pravděpodobné, že se z právě z této postavy stane v Diablu 3 ta nejpoužívanější, a to také díky velkému množství možných modifikací.

Jeho kouzla jsou rozdělená do několika skupin. První skupinou jsou tzv. blesková kouzla (Storm Skills), způsobující značný „damage“ bleskem a elektrickou energií. Nicméně jsou tu i „klasiky“, jež známe už z předešlého Diabla, jako například Chargen Bold nebo Lightning (přejmenovaný na Electrocute). Další skupinu tvoří tajemná kouzla (Arcane skills) s nimiž je Wizard schopný ovládat čas a prostor. Patří tu také speciality, jako jsou zpomalení času či teleport. Poslední skupinou jsou Conjuring Skills, které je těžké charakterizovat jednou větou vzhledem k jejich obsáhlému repertoáru kouzel. Nejzajímavější je nejspíš kouzlo Mirror Image, které umožní hráči zduplikovat sám sebe a utočit tak na protivníky ve větším množství.