Řemeslníci

Řemeslníci (Artisans) budou sloužit v Diablu 3 na craftování, socketování a vylepšování veškerých předmětů ve hře. Aby si hráč získal svou vlastní profesi je zapotřebí získat nejprve důvěru těchto řemeslníků. Ve hře na něj narazíte minimálně jednou v každé lokaci. Blizzard oficiálně odhalil tři druhy řemeslníků:

  • The Blacksmith – Kovář bude sloužit k opravování a prodávání nových předmětů. Dokáže také vytvářet nové zbraně a brnění, přidávat sockety do věcí a rozkládat materiály.
  • The Mystic – Tento řemeslník bude sloužit na vytváření kouzelných nápojů, svitků, magických věcí jako jsou například kouzelné palice, runy, charmy aj. Taktéž bude moci začarovat věci předměty vytvořené kovářem.
  • The Jeweler – Tak zvaný Klenotník bude moci vytvářet a spojovat gemy do lepší kvality (na lepší úroveň). Každý gem bude mít 14 úrovní kvality. K nalezení ve hře bude pouze prvních pět úrovní gemu. Zbylých 9 bude vytváře Klenotník. Klenotník se zabývá také prodejem a opracování amuletů a kouzelných prstenů.

Získání důvěry jednotlivých řemeslníků bude spočívat ve splnění questu. Na jejich rodiny dopadla zkáza Tristramu a jejich životy jsou nyní v ohrožení. Vaším úkolem bude proto zabít několik monster v blízkých jeskyních a vzít jim drahokam, který následně odnesete danému řemeslníkovi. Což o to, to by nebyl takový problém, ale nenasytnost těchto chlapíků je převeliká. Může se proto stát, že nepostačí pouze jeden drahokam.

Řemeslníci budou mít také vlastní úrovně, kterou budou moci vylepšovat. Čim vyšší bude jejich úroveň, tím větší a lepší výhody budou poskytovat, na čemž se odrazí i cena za obchod. Pro jejich „vytrénování“ budete potřebovat nějaké to zlato a další potřebné materiály. Na vyšších úrovních budete moci Řemeslníky specializovat. Například kováře můžete zaměřit na obor – sekery.